Ny forskningsrapport om torv och samförbränning

Torv som sameldningsbränsle/additiv till biobränslen för att minska askrelaterade problem i värme-/kraftvärmeverk – En sammanställning av kunskapsläget, heter en forskningsrapport skriven av Marcus Öhman och Christoffer Boman och utgiven vid Luleå Tekniska Universitet.

Ett flertal kraftvärmeanläggningar i Sverige och Finland sameldar eller har sameldat torv med biomassa. Driftserfarenheter och tidigare utförd forskning visar att samordning av trädbränslen med torv väsentligt förlänger livslängden hos överhettarna och minskar risken för bäddagglomerering i fluidiserade bäddar. Sameldning med torv har också visat sig reducera emissioner av fina partiklar från små- och mellanstora rosteranläggningar.

Syftet med studien var att sammanfatta den forskning som genomförts avseende användning av torv som sameldningsbränsle eller additiv till biomassa som en åtgärd för att minska/undvika askrelaterade driftsproblem (beläggningsbildning, bäddagglomerering och högtemperaturkorrosion) samtpartikelutsläpp.

Rapporten bygger på en sammanfattning och syntes av både vetenskaplig litteratur från state-of-the-art databaser och tekniska rapporter från tidigare forskningsprojekt (främst svenska och finska).
Vid val av torvslag för att maximera de ovanstående positiva effekterna kan en allmänrekommendation göras att torvar med hög askhalt (carexbaserad), gärna med högt inslag avsvavel, ger de bästa sameldningsegenskaperna. Detta är speciellt relevant för att minska bäddagglomerering och beläggningsbildning/högtemperaturkorrosion.