AKTUELLT 2018

Finaste växttorven uppskattas av holländarna

Ljus och fin är den, torven som skördas av Hörle Torv AB.
- Ja, den består mest av sphagnum, säger Leif Good, platschef på Hörle Torv.
Efter över hundra års torvskörd på marken har det småländska företaget sedan 2008 en ägare från Nederländerna dit 90 procent av växttorven exporteras.

Läs hela inlägget »

Ny forskningsrapport:

På uppdrag av Svensk Torv, TorvForsk och Neova har Profu, projektinriktad forskning och utveckling, analyserat energitorvens klimatpåverkan ur ett utvidgat systemperspektiv. Klimatpåverkan från användning av torv för energiproduktion har diskuterats mycket under de senaste decennierna, och genom åren har det genomförts ett flertal studier och livscykelanalyser som har studerat klimatpåverkan från torvmarker, torvanvändning och återställning av torvmarker.

Läs hela inlägget »
Torv som sameldningsbränsle/additiv till biobränslen för att minska askrelaterade problem i värme-/kraftvärmeverk – En sammanställning av kunskapsläget, heter en forskningsrapport skriven av Marcus Öhman och Christoffer Boman och utgiven vid Luleå Tekniska Universitet.
Läs hela inlägget »

Krönika i tidningen BIOENERGI nr 3 2018
2,6 miljoner hektar av Sveriges myrmark är dikad och avger stora mängder växthusgaser. Utsläppen är så stora att de överstiger utsläppen från trafiken.

Läs hela inlägget »

Svensk Torv är medlem i Growing Media Europe, GME som är en efterföljare till EPAGMA (European Peat and Growing Media Association).

Läs hela inlägget »

Riksdagen sa den 19 juni ja till regeringens förslag, som bygger på den överenskommelse om energipolitiken som slöts 2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Läs hela inlägget »

Den genomsnittliga tillväxttakten för en myr är om man ser till tusentals år, ca 1 mm per år. Under den tiden binder myren kol i form av torv. Om mossen dikats, eller vädret blir för torrt så blir mossen en utsläppskälla eftersom båda faktorerna (dikad torvmark och torka) gör att vattennivån sjunker. Det innebär att Sveriges enorma arealer av dikad torvmark är en stor utsläppskälla. 

Läs hela inlägget »


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se