Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Ur tidningen ENERGI nr 7-2018

Bränslesituationen i vinter riskerar att bli lika besvärlig som den gångna vintern, kanske till och med värre. En av orsakerna är att Storbritannien inte kommer att exportera lika mycket RT-flis. Nya kvaliteter och leverantörer måste till för energibolagen inte ska stå utan bränslen. Kan torv vara en del av lösningen?

Läs hela inlägget »

Som vårens flyttfåglar kom de, torvens vagabonder - luffarna. De var ett färgstarkt och välkommet inslag i torvskördearbetet på landets alla torvmossar fram till 1960-talet.

Läs hela inlägget »

Läs och lyssna på berättelsen om Anders Andersson som stred om rätten att skörda torv ur en mosse i nästan 30 år. Den bittra striden mot grannen berodde på att reglerna kring arrende ändrats.

Läs hela inlägget »

Idag har vi varit på KSLAs seminarium om markanvändning och klimatet. Torven kan spela en viktig roll även på dränerad jordbruksmark där vi kan skörda torv och därefter efterbehandla marken så att koldioxidutsläppen minskar. 

Läs hela inlägget »

Användningen av energitov minskar. Södra styr därför över produktionen av energitorv till mer växttorv och testar nu att producera blocktorv för professionell växtodling. Stora förbrukare finns bland annat i Neder­länderna.
– Det är spännande att testa en ny produkt som bidrar till skogsgårdens lönsamhet. På det här sättet hop­pas vi kunna fortsätta använda torv, men på ett annat sätt, säger Anders Andersson, produktionschef på Södra Skogsenergi.

Läs hela inlägget »

En artikel ur Tidningen ENERGI Nr 7 2018
Bränslesituationen i vinter riskerar att bli lika besvärlig som den gångna vintern, kanske till och med värre. En av orsakerna är att Storbritannien inte kommer att exportera lika mycket RT-flis. Nya kvaliteter och leverantörer måste till för energibolagen inte ska stå utan bränslen. Kan torv vara en del av lösningen?

Läs hela inlägget »

Torstamåla torvmuseum är idag den enda gamla torvströfabriken med hela den maskinella, ännu fungerande, utrustningen bevarad. Järnvägsrälsen finns också kvar på mossen. Fabriken visar hela processen från torvtäkt till färdigpressad torvströbal, klar för leverans till kund.

Läs hela inlägget »
loading...

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.  Forskning inom torvområdet initieras TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 
c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se