Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Odlingsintresset är på topp i Sverige. Tre av fyra ägnar sig åt att påta i jorden på fritiden.
Trädgårdsysslor kommer på andra plats som fritidsaktivitet utomhus efter promenader. (Fritidsodlingens omfattning i Sverige, Lise-Lotte Björkman SLU Rapport 2012:8). Hushållens inköp av frön, plantor och andra trädgårdsprodukter uppskattas till nästan 13 miljarder kronor.

Läs hela inlägget »

Ny forskning visar att ej efterbehandlade täkter har en betydligt lägre kolackumulering än vad tidigare resultat från opåverkade mossar visar.

Läs hela inlägget »

I höstas presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Drygt 90 författare från 40 länder har bidragit till rapporten.

Läs hela inlägget »

Nytt nummer ute av Tidningen Svensk Torv

Vi behöver ett politiskt råd med experter som utvärderade hur vi tar tillvara de råvaror vi har i Sverige.

Läs hela inlägget »

Peatland Snippets är ett nyhetsbrev som skickas till  IPS medlemmar och andra intressenter. 

Läs hela inlägget »

Unik torvhistoria som bevars av riksarkivet kommer nu att göras mer tillgängligt. Det är ett år sedan denna okända del av Sveriges industrihistoria från AB Svensk Torvförädling flyttades till Landsarkivet i Lund.

Läs hela inlägget »

Synpunkter på Skogsstyrelsens rapport:

Svensk Torv har skrivit ett remissyttrande på Skogssstyrelsens rapport Skogsskötsel med nya möjligheter.

Läs hela inlägget »
loading...

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.  Forskning inom torvområdet initieras TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 
c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se