Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Den 11–12 mars anordnar Svensk Torv och TorvForsk årsmöte för alla medlemmar med ett intressant program.

Läs hela inlägget »

Ny utredning från Svebio

Svebio har slutfört en utredning med tre förslag på konkreta styrmedel som gör att Sverige kan realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. Här passar även den svenska hållbara torven in.

Läs hela inlägget »

Igår var vi på IVA:s seminarium om syntesrapporten ”Så blir Sverige klimatneutralt” som avslutade ett ambitiöst projekt där fem olika delprojekt resulterat i lika många rapporter, bl a om energisystemet. IVA har utifrån detta arbete tagit fram sju strategier för att Sverige ska nå klimatmålen.

Läs hela inlägget »

Vägen till en klimatpositiv framtid heter betänkandet som Klimatpolitiska vägvalsutredningen överlämnade den 29 januari. Branschföreningen Svensk Torv var med på pressträffen när utredaren Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens Geotekniska Institut, överlämnade sitt slutbetänkande om negativa utsläpp av växthusgaser till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. 

Läs hela inlägget »

Svensk Torv anser att torv är ett långsamt förnybart bränsle och bör likställas med den biomassa som beskrivs och behandlas i utredningen. Torvskörd i Sverige sker på ett hållbart sätt och branschföreningen anser det fullt rimligt torv ingår i de bränslen vars hållbarhetskriterier kontrolleras i förnybartdirektivet.

Läs hela inlägget »

Harmonierar det Europeiska certifie­ringssystemet RPP med den svenska miljölagstiftningen? Det korta svaret är: Ja.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv deltog när Energiföretagen presenterade Färdplan el - för ett fossilfritt samhälle. Denna färdplan är viktig för Svensk Torv eftersom torv och trädbränsle utgör bioenergi som via kraft- och fjärrvärmeverk i Sverige kan producera fossilfri el.

Läs hela inlägget »
loading...

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.  Forskning inom torvområdet initieras TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 
c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se