Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, har sammanställt en informationsfolder om odlingstorv. I arbetet har redaktören Bibbi Bonorden och FOR:s ordförande Inger Ekrem, haft kontakt med Svensk Torv och Pia Holmberg, ordförande, som bidragit med fakta och synpunkter.

Läs hela inlägget »

Krönika ur tidningen Bioenergi nr 3 2020

Hur utses experter i en utred­ning? Det är en fråga som jag inte kan låta bli att fundera över då jag läser och är med att utforma vårt remissvar till be­tänkandet ”Vägen till en kli­matpositiv framtid”. Betänkan­det med den klämkäcka titeln är ett resultat av den Klimatpolitiska vägvalsutredningens arbete och den är på över 800 sidor.

Läs hela inlägget »

Radikala miljöaktivister sitter på ledande positioner i en fjärdedel av Sveriges kommuner, visar ny forskning från Örebro universitet.

Läs hela inlägget »

Skörden av odlingstorv har varit oförändrad mellan 2018 och 2019 och legat på 1,6 miljoner kubikmeter. Samtidigt har skörden av energitorv minskat med 31 procent. 

Läs hela inlägget »

Varje år planteras cirka 380 miljoner skogsplantor i torvbaserad jord. För varje avverkat träd planteras cirka tre nya träd. Varje planta måste gro för att det ska löna sig och torv av hög kvalitet är det enda substrat som har de rätta egenskaperna.

Läs hela inlägget »

Hela trädgårdsbranschen har haft en mer hektiskt vår än vanligt. Orsaken är att  coronapandemin satt fokus på självförsörjning och det har ökat skapat ett ännu större odlingsintresse.

Läs hela inlägget »

Söker du svar på vilka mål EU har med klimat och energipolitiken? Eller vill du veta vad som hittills uppnåtts?

Läs hela inlägget »
loading...

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.  Forskning inom torvområdet initieras TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 
c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se