Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Energimyndigheten

År 2040 kan all elkraft vara förnybar, enligt Energimyndighetens Delrapport 2 – Scenarier, vägval och utmaningar. Ett system med mycket solkraft och kraftvärme kan behöva stöd.

Läs hela inlägget »

Nya Artfakta

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU,  nya webbapplikation Nya Artfakta är till för den som i sitt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och utbredning samt bidra med sina egna artobservationer.

Läs hela inlägget »

I ett inslag i Vetenskapsradion, Nyhetsmorgon P1 och Odla i P1 har Branschföreningen Svensk Torv i efterhand fått med en kommentar så att ett påstående och torv och kolutsläpp inte står oemotsagt.

Läs hela inlägget »

Svar på debattartikel

Ge torven den plats den förtjänar – som en värdefull hållbar svensk råvara med många användningsområden som varje år tillväxer mer än vi skördar.

Läs hela inlägget »

Så här i odlingstider kan det vara bra att veta att det är positivt för klimatet att använda torvbaserad jord. Och vem vill inte göra en Greta?

Läs hela inlägget »

De traditionella krukväxterna ökar i popularitet, enligt en färsk trendrapport där ungas inställning till odling undersökts.

Läs hela inlägget »

Inbjudan till

Den 7 maj kan du, på ett heldagsseminarium på SLU i Uppsala, få lära dig allt om återvätning efter avslutad torvtäkt och vilken klimatsmart ekonomisk nytta man kan vinna med odling av vitmossor. Seminariet ingår i ett forskningsprojekt som Sabine Jordan, forskare vid SLU, driver genom stöd från TorvForsk samt SLF och KSLA.

Läs hela inlägget »
loading...

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.  Forskning inom torvområdet initieras TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 
c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se