Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Branschföreningen Svensk Torv har länge framfört sina tankar kring åtgärdspaket för dränerad torvmark. Det är glädjande och bra att IPCC, i sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning, nu bekräftar att det är en del av lösningen.

Läs hela inlägget »

Vapo är ett av Europas största företag för professionell odling och den största torvaktören i Europa.

Läs hela inlägget »

Anpassad miljöprövning för en grön omställning

På uppdrag av Miljö- och energidepartementet har en utredare sett över hur miljöprövningssystemet kan ändras för att främja investeringar som bidrar till en grön omställning samt hur miljöprövningsprocessen i övrigt kan bli mer effektiv. Utredningen lämnar ett antal förslag i syfte att göra miljöprövningsprocessen mer ändamålsenlig.

Läs hela inlägget »

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv har svarat på EU-kommissionen enkät om en strategi för långsiktig minskning av växthusgasutsläpp inom EU.

Läs hela inlägget »

Alla medlemsföretag uppmanas att lämna synpunkter på inriktningen för EU:s strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen. Europakommissionen har öppnat ett samråd kring detta och bjuder in såväl privatpersoner, företag och näringsliv som andra organisationer till att lämna in synpunkter senast den 9 oktober 2018.

Läs hela inlägget »

TorvForsk har finansierar en forskningsrapport om torv och sameldning. ”Torv som sameldningsbränsle/ additiv till biobränslen för att minska askrelaterade problem i värme-/kraftvärmeverk – En sammanställning av kunskapsläget ”.

Läs hela inlägget »
loading...

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.  Forskning inom torvområdet initieras TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 
c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se