Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Under året har tre arbetsgrupper, öppna för alla medlemsföretag, bildats. En samlar energitorvföretagen, en är för växttorvföretagen och den tredje gruppen hanterar juridiska- och tillståndsfrågor.

Läs hela inlägget »

LRF Trädgård deltog i slutet av maj på ett fältseminarium arrangerat av Svensk Torv och Neova på Norrbomuren utanför Gävle.

Läs hela inlägget »

KSLAS tidskrift om ekosystemtjänster:

Ekosystemtjänster är något som det svenska hållbara  torvbruket jobbar med. För att göra korrekta avvägningar mellan olika intressen inom ekosystemtjänster måste en helt ny terminologi, inte ny kunskap eller nya verktyg, implementeras , menar KSLA:s Kommitté för skogens ekosystemtjänster i en ny skrift.

Läs hela inlägget »

Ett varmare klimat leder till att de orörda myrarna växer igen. Det är en dramatisk förändring av skogslandskapet som kan få många ko sekvenser. Detta visar Per-Ola Hedwall är forskare vid SLU, institutionen för sydvensk skogsvetenskap, i sin forskning.

Läs hela inlägget »

Efterfrågan på fjärrvärme ökade år 2018 på grund av en kallare vinter än 2017. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade från 48,3 TWh (2017) till 49,1TWh (2018) vilket gav upphov till ökad bränsleanvändning, enligt Energiföretagen.

Läs hela inlägget »

Energitorvskörden ökade med 72 procent under 2018. En av orsakerna var det varma och torra vädret sommaren 2018, vilket var gynnsamt för torven.

Läs hela inlägget »

Krönika i BIOENERGI nr 3 2019
Att vara någons dröm kan vara underbart. Den förhoppning och det förtroende som en enskild person ger en i sin verklighetsflykt är inspirerande. Det kan driva en till sitt yttersta för att nå högt ställda mål men det kan också bokstavligen bränna ut en. Drömmar är bra och för många av oss är det vad som driver oss framåt. Själv drömmer jag om att kunna lämna kontorsarbetet vid 60 års ålder och leva på förädling av svenska skogs- och jordbruksprodukter i mitt eget gårdsbryggeri.

Läs hela inlägget »
loading...

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.  Forskning inom torvområdet initieras TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 
c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se