Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Välkommen till vår specialutgåva av Branschföreningen Svensk Torvs tidning. Vi gör den 
för att samla fakta om Sveriges hållbara torvbruk, som är unikt jämfört med andra länder i Europa.

Läs hela inlägget »

IPS ( International Peatland Society) Snippet är ett nyhetsbrev som ges ut till medlemmar och övriga torvintresserade. 

Läs hela inlägget »

Vi är nöjda över att regeringen lyssnat på vårt och LRFs upprop och nu satsar för att underlätta för de gröna näringarna.

Läs hela inlägget »

World Peatlands Day firas den 2 juni varje år och arrangeras av IPS - International Peatlands Society.  

Läs hela inlägget »

Svensk Torvs remissvar

Svensk Torv anser att det vetenskapliga underlaget om återvätningsinsatserna av både skogs- såväl jordbruksmark är för bristfälligt i de slutsatser som utredningen kommer fram till. Ingen jämförelse med andra alternativ till återvätning som finns redovisas i utredningen.

Läs hela inlägget »

Svensk Torvs remissvar

Branschföreningen Svensk Torv anser att den nuvarande lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska fortsätta gälla och att den inte ska ingå i Miljöbalken som föreslås. Det främsta argumenten är att konsekvenserna av denna föreslagna lagändring har inte utretts tillräckligt. Om den tas in i Miljöbalken, som redan nu är omfattande, är risken stor att utsläppshandeln inte synliggörs på samma sätt som nu. Idag, när den är en egen, självständig lag, kan resultaten följas och trender analyseras på ett både tydligt och demokratiskt sätt.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv har svarat på remissen om elcertifikat. Í svaret framhåller Svensk Torv att torv omfattas av elcertifikatssystemet har ett positivt signalvärde som balanserar att det även ingår i utsläppshandeln.

Läs hela inlägget »
loading...

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.  Forskning inom torvområdet initieras TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 
c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se