Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Svensk torv medverkar på mässan Nordiska trädgårdar med en digital monter.

Läs hela inlägget »

Forskare från bland annat USA, Storbritannien och Tyskland vill lyfta hela den biologiska mångfalden i jorden – som är avgörande för jordens alla ekosystemtjänster. Svensk Torvs medlemsföretag är experter på jordar och genom att använda strötorv till djuren bildas en naturlig gödsel som ger jorden extra mikroorganismer.

Läs hela inlägget »

Det behövs ett nytt synsätt för biologisk mångfald, menar LRF Skogsägarna i en artikel i Land Lantbruk. Detta är något som Branschföreningen Svensk Torv instämmer i.

Läs hela inlägget »

Ny forskningsrapport visar

I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av det hållbara skogsbruket. Men den har också betydelse för det hållbara torvbruket.

Läs hela inlägget »

Vapo Oy har nyligen sammanställt en redovisning av det hållbara torvbruket i Sverige, Finland och Estland. Jämförelsen visar att det svenska torvbruket gör ett betydande klimatarbete i form av efterbehandlingarna som gör att växgasutsläppen upphör och i stället blir kolsänkor och negativa utsläpp. Dessutom kan råvaran torv tillvaratas för att säkerställa Sveriges livsmedelsförsörjning och skogsplantering.

Läs hela inlägget »

Biobränslekompaniet

Biobränslekompaniet grundades 2012 av Sverker Johansson som har ett helt arbetsliv inom dom gröna näringarna. Företaget arbetar med biobränslen, täckbark och lantbruksströ.

Läs hela inlägget »

Det är otroligt allvarligt att mediernas favoriter WWF och EASAC i praktiken driver en kampanj i bioenergifrågan med syfte att påverka den allmänna opinionen och i slutändan EU:s olika beslutsinstanser att minska användningen av bioenergi i Europa. Det skriver Kjell Andersson i Svebiobloggen och efterlyser att de svenska journalisterna är källkritiska till deras påståenden i stället för att bara citera osanningar.

Läs hela inlägget »

Myren är en vacker miljö för att spela in musikvideos.  Tack Haradsrevyn för denna härliga film.

loading...
VI ÄR MEDLEMMAR I

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.  Forskning inom torvområdet initieras TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 
c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se