Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Torv kan användas till mycket. Idag används torven främst till odling, energi och djurhållning men den kan också användas som filter för sanering, som fibrer i textilier och som byggmaterial.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv arbetar intensivt med att påverka och bevaka områden som berör torvbranschen på olika sätt. Det innebär bland annat att vi deltar i olika seminarier. Denna vecka har vi varit med på SvD Energy Summit konferens, Energiföretagens seminarium med fokus på läget i elförsörjningen inför höst och vinter och ett seminarium om IPCC special report Climate and Land arrangerad av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Läs hela inlägget »

Den 30 augusti deltog vi i ett fullsatt remisseminarium om Energiföretagens Färdplan el som arrangerades av Fossilfritt Sverige och Energiföretagen Sverige. 

Läs hela inlägget »

Torvfabrikernas Centralförening, TFC, anordnar sitt årsmöte i Örebro den 18-19 september.

Läs hela inlägget »

Den 30 augusti bjuder Energiföretagen Sverige och Fossilfritt Sverige in till ett remisseminarium i Stockholm för ”Färdplan el – för ett fossilfritt Sverige”.
Syftet är att få med olika perspektiv i det fortsatta arbetet. Seminariet kommer även webbsändas.

Läs hela inlägget »

Pelle Gemmel, professor emeritus i skogsskötsel vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp, har tittat bakåt i historien och mött en av sina företrädare, professor Trozelius. Han var en av författarna till landets första bok om skogsskötsel.

Läs hela inlägget »

IPS Nyhetsbrev

IPS, International Peatland Society, är en organisation av företag och enskilda medlemmar som ägnar sig åt ansvarsfull förvaltning och klok användning av torvmarker och torv.

Läs hela inlägget »
loading...

TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.  Forskning inom torvområdet initieras TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 
c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se