Svenskt Torv i tidningen Viola

​Svensk Torv finns med i tidningen Viola, som är trädgårdsnäringens ledande branschtidning. På en egen sida i tidningen bevakar branschföreningen torvens betydelse inom odlingssektorn. 

Tidningen Viola Tidningen Viola

Se vårt innehåll nedan eller ladda ner vår sida som pdf >>

Tidningen Viola bevakar det som händer inom forskningen, både i och utom landet, alltid med trädgårdsföretagarnas nytta i fokus.

www.viola.se kan du läsa mer om tidningen och läsa hela numret.  

Rik biotop efter torvskörd

Hasselfors Gardens mål är att vara branschens mest hållbara företag genom att se över hela kedjan från torvmosse till konsument.

Torven är en viktig ingrediens i jord. Den ger växtrötterna en optimal livsmiljö, och den finns naturligt i stor mängd i Sverige.
– Mängden torv minskar inte i vår natur, tillväxten är större än uttaget. Det finns tydliga regler för hur torvutvinning ska gå till som vi följer. När vi är klara med skörden på en torvtäkt återställer vi den i samråd med markägaren.

– Vi eftersträvar att skapa en rik biotop, en fristad som berikar miljön. För varje såld jordsäck lägger vi undan pengar för återställning av torvtäkten som den kommer ifrån, säger Karin Fagerström Barker, marknadschef, Hasselfors Garden.

Foto: Hasselfors Garden
Foto: Hasselfors Garden

Mullmäster nominerade till Årets Trädgårdsprodukt

Mullmästers nya träd- och buskjord är en av de fyra produkter som har nominerats till Årets Trädgårdsprodukt 2019. ”Ädeljord, träd och buske”, är en torvbaserad jordprodukt med grövre struktur och pimpsten. Syftet med Årets Trädgårdsprodukt är att visa på den kreativitet och produktutveckling som sker inom trädgårdsbranschen.

– Det är jätteroligt och visar att man kan göra annorlunda produkter i det enorma utbudet för yrkesodlare. Vi gjorde denna jord för alla som är engagerade i sitt odlande och kräver något utöver det vanliga, säger Anders Hjalmarsson, grundare och ägare till familjeföretaget Mullmäster, till vänster på bilden, bredvid sina två medarbetare Annika Sundström och Mats Kron.

Foto: Ingrid Kyllerstedt
Foto: Ingrid Kyllerstedt

EU:s nya förordning tar ingen hänsyn till odlingsbranschens behov

För Svensk Torvs medlemmar som bland annat är producenter av odlingssubstrat till växter, ser EU:s nya gödselmedelsförordning ut att vara till mer skada än nytta. Detta gäller även för hela odlingsbranschen.

Substratindustrin har varit mycket aktiva i Bryssel under många år för att få fram regler som skulle underlätta internationell handel med våra produkter. Det har under resans gång blivit alltmer uppenbart att de som arbetat med förslaget inte förstått mycket av hur den europeiska odlingsmarknaden ser ut och fungerar. Trots mycket hårt arbete, bland annat från Growing Media Europe (GME) har våra synpunkter fått mycket lite genomslag.

Från industrins sida befarar man att marknaden kan komma att fyllas med undermåliga CE-märkta produkter, då det helt saknas formella kvalitetskrav ur odlingssynpunkt.

Nyhet: Eko dressjord
    
Torvföretaget Rölunda har utarbetat en Eko dressjord.
Det är en finsorterad ekologisk dressjord för både nysådd och
renovering av befintliga gräsmattor. Den passar även utmärkt som underlag för färdiga gräsmattor.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Etikettmoln

-