Ny rapport från IVA:

Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen

Energi har Sverige gott om. Men politisk styrning, stora investeringar och samarbete krävs för att energisystemet ska nå klimatmålen. Det enligt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) fjärde rapport i serien Vägval för klimatet. Torv är en del av det hållbara energisystemet och denna rapport är av intresse för oss.

IVA-rapporten Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen är den fjärde av totalt fem delrapporter som publiceras under året inom ramen för IVAs projekt Vägval för klimatet. IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra.

Syftet med IVAs projekt Vägval för klimatet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem delprojekt inom olika områden och kommer att sammanfattas i en syntesrapport. Delrapporterna belyser hur klimatmålen nås inom:  

  • Industri
  • Transport
  • Samhälle
  • Energi
  • Jordbruk
Här kan du läsa mer om rapporten och ladda ner den på IVAs hemsida >>

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Etikettmoln

-