AKTUELLT 2019

Årsmötet 2020

-  Det här är precis vad vi behöver. Anders Hjalmarson lyser ikapp med vårsolen när han som en av deltagarna på årsmötet får frågan vad han tror om framtiden för branschföreningen. Alldeles nyligen har det blivit klart att tre kvinnor kommer leda arbetet, Pia Holmberg, ordförande, Rita Larsson, vice ordförande och Sylvia Jonsson, VD.

Läs hela inlägget »

GME, Growing Media Europé, är en europeisk medlemsorganisation för odlingsföretag och intressenter som bevakar dessa frågor i EU. Svensk Torv är en av medlemmarna och just nu kommer många pressmeddelanden från GME på grund av coronakrisen. GME vill bland annat ha svar på hur situationen är för växttorvföretag i Sverige.

Läs hela inlägget »

Inte sedan andra världskriget har Sveriges förmåga att kunna försörja sin befolkning varit så i fokus som nu under coronakrisen.

Läs hela inlägget »

Energibranschen har en avgörande roll i coronakrisen. I takt med att skogsavverkningarna minskar på grund av corona riskeras det bli brist på trädmassa till kraft- och fjärrvärmeverken. Dessutom kan den minskade avfallsimporten på grund av coronarestriktioner  bidra till ett ökat behov av biobränslena träd och torv. Därmed får energitorv en alltmer viktig beredskapsroll som måste synliggöras. 
 

Läs hela inlägget »

Nu har Svebio publicerat en ordlista för bioenergi. Det är en utmärkt förteckning över olika begrepp, termer och förkortningar som används i branschen. 
 

Läs hela inlägget »

Ryttarens Torvströmuseum är en förening som driver ett industrimuseum i Småland som visar torvbrukets historia. Lisa Hartelius är en av styrelsemedlemmarna och barnbarnsbarn till Ryttarens grundare Nils Hartelius. Läs mer i senaste numret av föreningens informationsskrift Balmagasinet. Svensk Torv har också uppmärksammat ryttarens Torvströmuseum i en artikel 2017 som finns på hemsidan.
 

Läs hela inlägget »

Svensk Torv har regelbundet en egen redaktionell sida  i tidningen Viola, som är trädgårdsnäringens ledande branschtidning. Nu har ett nytt nummer av Viola utkommit med en ny sida från Svensk Torv där vi berättar om paludikultur, våtmarksodling, och informerar om torbrukets viktiga roll för Sveriges självförsörjning i coronakrisen.
 

Läs hela inlägget »

Nu står odlingssäsongen för dörren. Torvbranschen levererar odlingssubstrat till butiker och garden centers och det finns en rädsla för att dessa kan tvingas att stänga på grund av coronaviruset. Nu är det viktigare än någonsin att köpa svenska trädgårdsprodukter för att rädda arbetstillfällen och svenska odlare. 
 

Läs hela inlägget »
Aktuellt inom torvbranschen, Svensk Torv, TorvForsk

ARKIV 2018


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se