AKTUELLT 2018

Synpunkter på Skogsstyrelsens rapport:

Svensk Torv har skrivit ett remissyttrande på Skogssstyrelsens rapport Skogsskötsel med nya möjligheter.

Läs hela inlägget »

Synpunkter på EU-kommissionens rapport:

Svensk Torv har skrivit ett remissyttrande över Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla - en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.

Läs hela inlägget »

Sten-Ove Petterson

Sten-Ove föddes i Mullhyttan och efter realskola i Örebro började han sitt arbetsliv på Hasselfors Bruk. Han fick arbete som förman på Stockås torvfabrik och blev snart fabrikschef, förkovrade sig samtidigt, så att han så småningom blev produktionschef för hela Hasselfors torvverksamhet.

Läs hela inlägget »

Hummeltorp

Hummeltorp är ett familjeföretag som startades redan på 50-talet och sedan 2017 drivs av bröderna Christer och Johannes Otterström då de tog över efter pappa  Bengt Otterström. En stor del av företagets verksamhet omfattar torv, en naturprodukt som bröderna är överens om är underskattad på många sätt.

Läs hela inlägget »

Hur och varför

På Torvfabriker­nas Centralförenings (TFC) årsmöte höll Silke Kumar ett föredrag om Sphagnumodling - hur och varför? och svarade detaljerat på frågor från publiken, som, delvis för första gången, hörde talas om vitmosseod­lingen efter torvtäkt eller jordbruk på organogen mark.

Läs hela inlägget »

Peatland Snippets är ett nyhetsbrev som skickas till  IPS medlemmar och andra intressenter.

Läs hela inlägget »

Detta seminarium, som hålls i anslutning till Svensk Torvs årsmöte, är öppet för alla som är intresserade av att veta mer om vad certifieringen innebär. Det riktar sig till torvproducenter, miljökonsulter, täkthandläggare och tjänstemän vid myndigheter samt företrädare för miljöorganisationer.

Läs hela inlägget »

Sommaren 2018 var extremt varm och solig. Den torra och varma sommaren innebar en väldigt liten halmskörd. Men hur påverkades torvskörden och torvströförsäljningen?

Läs hela inlägget »
Aktuellt inom torvbranschen, Svensk Torv, TorvForsk

ARKIV 2018


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se