AKTUELLT 2019

Nya Artfakta

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU,  nya webbapplikation Nya Artfakta är till för den som i sitt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och utbredning samt bidra med sina egna artobservationer.

Läs hela inlägget »

I ett inslag i Vetenskapsradion, Nyhetsmorgon P1 och Odla i P1 har Branschföreningen Svensk Torv i efterhand fått med en kommentar så att ett påstående och torv och kolutsläpp inte står oemotsagt.

Läs hela inlägget »

Svar på debattartikel

Ge torven den plats den förtjänar – som en värdefull hållbar svensk råvara med många användningsområden som varje år tillväxer mer än vi skördar.

Läs hela inlägget »

Så här i odlingstider kan det vara bra att veta att det är positivt för klimatet att använda torvbaserad jord. Och vem vill inte göra en Greta?

Läs hela inlägget »

De traditionella krukväxterna ökar i popularitet, enligt en färsk trendrapport där ungas inställning till odling undersökts.

Läs hela inlägget »

Inbjudan till

Den 7 maj kan du, på ett heldagsseminarium på SLU i Uppsala, få lära dig allt om återvätning efter avslutad torvtäkt och vilken klimatsmart ekonomisk nytta man kan vinna med odling av vitmossor. Seminariet ingår i ett forskningsprojekt som Sabine Jordan, forskare vid SLU, driver genom stöd från TorvForsk samt SLF och KSLA.

Läs hela inlägget »

I ett år har det klimatpolitiska rådet funnits. Rådet ska utvärdera om inriktningen inom olika relevanta politikområden gynnar eller motverkar möjligheten att nå klimatmålen och ge råd till regeringen om det fortsatta klimatarbetet. Vi har träffat kanslichefen Ola Alterå för att få veta mera.

Läs hela inlägget »

Konungsöprojektet är en förstudie kring bland annat hur mycket vatten som krävs för att binda in kol, men projektet omfattar också bland annat naturvårdsinventeringar. Mossen som ligger på Neovas mark är en gammal Hasselforstäkt.

Läs hela inlägget »
Aktuellt inom torvbranschen, Svensk Torv, TorvForsk

ARKIV 2018


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se