AKTUELLT 2019

Branschföreningen Svensk Torv deltog när Energiföretagen presenterade Färdplan el - för ett fossilfritt samhälle. Denna färdplan är viktig för Svensk Torv eftersom torv och trädbränsle utgör bioenergi som via kraft- och fjärrvärmeverk i Sverige kan producera fossilfri el.

Läs hela inlägget »

Januari 2020

I marknadsbrevet från Energimyndigheten redogörs för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

Läs hela inlägget »

– så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige

Igår presenterade Svebio sin rapport Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige. Biobränslen från torv finns med i färdplanen och beräknas ha en potential att öka från 1 TWh till 5 TWh.

Läs hela inlägget »

Alla medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv och Stiftelsen Svensk Torvforskning hälsas välkomna till årsmötet som anordnas den 11-12 mars utanför Uppsala.

Läs hela inlägget »

Biogasproduktion ger en näringsrik restprodukt som blandad med torv ger en utmärkt odlingsjord. Tomat & chilijord är resultatet av gemensam produktutveckling mellan jordtillver­kare och biogasproducent.

Läs hela inlägget »

En 8000 år gammal tall har hittats i en torvmosse strax utanför Östersund, Jämtland. Det välbehållna gamla trädet har en historia att berätta och kan ge kunskap om hur klimatet utvecklats genom årtusenden.

Läs hela inlägget »

Förra året fokuserade RPP - Responsibly Produced Peat, på att sprida kunskap om vad som faktiskt behöver göras för certifiering av torvproduktionen.

Läs hela inlägget »

I december 2019 kom den fjärde och sista boken som knyter ihop presentationen av bladmossor i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Volymen Vitmossor–knappnålsmossor blir tillsammans med de tre tidigare utgivna volymerna en komplett presentation av Sveriges cirka 800 bladmossor.

Läs hela inlägget »
Aktuellt inom torvbranschen, Svensk Torv, TorvForsk

ARKIV 2018


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se