AKTUELLT 2019

Det var temat på den gröna och liberala tankesmedjan Fores seminarium den 7 november. Tillståndsprocesserna är krångliga, kostsamma och långdragna vittnar många branschföreningar om, i likhet med Svensk Torv, vilket var en av anledningarna till att seminariet arrangerades.

Läs hela inlägget »

Torv är en inhemsk råvarutillgång som är viktig både för vår energiförsörjning och de gröna näringarna; trädgård, skogs- och lantbruk.  Torv är också en efterfrågad exportvara till växthusodling.

Läs hela inlägget »

Krönika i BIOENERGI nr 5 2019
Hur nära noll koldioxidut­släpp kan vi komma vid förbränning? Inte särskilt nära alls enligt mina kanske något rudimentära och ålderdomliga kunskaper inom kemiområ­det. Vid all förbränning avges koldioxid som en biprodukt. Vid sämre förbränning får vi en del andra negativa effekter som bildandet av kolmonoxid, kväveoxider och sintring.

Läs hela inlägget »

Vi har nu en unik chans att visa vad vi kan när det kommer till efterbehandling, klokt resursutnyttjande och vad stadsnära odling verkligen innebär.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv  besökte igår riksdagen då vi var inbjudna till Miljö- och Jordbruksutskottet för att berätta om den svenska hållbara torven som har en viktig plats inom utskottets politikområde.

Läs hela inlägget »

Missa inte Svebios årliga konferens

Under Stora Biokraft- och Värmekonferensen den 5-6 november, kommer Svensk Torvs ordförande, Torbjörn Claesson, prata under rubriken: Torv som back-up

Läs hela inlägget »

- gynnar klimatet och den biologiska mångfalden
och skapar nya viltvatten i våra landskap

Det krävs alltid efterbehandling på avslutade torvtäkter i Sverige. Det ser vi inom torvbruket som positivt, det gynnar både markägarnas fastigheter och miljön och skapar stora möjligheter för en rik flora och fauna i landskapen.

Läs hela inlägget »

Varje år planteras cirka 380 miljoner skogsplantor i torvbaserad jord. För varje avverkat träd planteras cirka tre nya träd. Varje planta måste gro för att det ska löna sig och torv av hög kvalitet är det enda substrat som har de rätta egenskaperna.

Läs hela inlägget »
Aktuellt inom torvbranschen, Svensk Torv, TorvForsk

ARKIV 2018


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se