AKTUELLT 2019

Kansliet har sommarstängt 1-28 juli.

Läs hela inlägget »

GME har nyligen startat ett LCA-projekt som en del i sin hållbarhetsstrategi. För att på ett enkelt och rättvisande sätt kunna jämföra LCA data för olika odlingssubstrat ska man ta fram en gemensam metod för livscykelanalys, baserad på vedertagna vetenskapliga data om miljöpåverkan för olika typer av råvaror och färdiga odlingssubstrat för växter. Projektet planeras vara klart hösten 2021. Det långsiktiga målet är att kunna integrera den gemensamma standarden i livscykelanalyser för hela värdekedjan inom trädgårdsproduktion.

Läs hela inlägget »

Under året har tre arbetsgrupper, öppna för alla medlemsföretag, bildats. En samlar energitorvföretagen, en är för växttorvföretagen och den tredje gruppen hanterar juridiska- och tillståndsfrågor.

Läs hela inlägget »

LRF Trädgård deltog i slutet av maj på ett fältseminarium arrangerat av Svensk Torv och Neova på Norrbomuren utanför Gävle.

Läs hela inlägget »

KSLAS tidskrift om ekosystemtjänster:

Ekosystemtjänster är något som det svenska hållbara  torvbruket jobbar med. För att göra korrekta avvägningar mellan olika intressen inom ekosystemtjänster måste en helt ny terminologi, inte ny kunskap eller nya verktyg, implementeras , menar KSLA:s Kommitté för skogens ekosystemtjänster i en ny skrift.

Läs hela inlägget »

Ett varmare klimat leder till att de orörda myrarna växer igen. Det är en dramatisk förändring av skogslandskapet som kan få många ko sekvenser. Detta visar Per-Ola Hedwall är forskare vid SLU, institutionen för sydvensk skogsvetenskap, i sin forskning.

Läs hela inlägget »

Efterfrågan på fjärrvärme ökade år 2018 på grund av en kallare vinter än 2017. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade från 48,3 TWh (2017) till 49,1TWh (2018) vilket gav upphov till ökad bränsleanvändning, enligt Energiföretagen.

Läs hela inlägget »

Energitorvskörden ökade med 72 procent under 2018. En av orsakerna var det varma och torra vädret sommaren 2018, vilket var gynnsamt för torven.

Läs hela inlägget »
Aktuellt inom torvbranschen, Svensk Torv, TorvForsk

ARKIV 2018


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se