AKTUELLT 2019

Sveriges nationella energi- och klimatplan, NEKP, håller på att utformas just nu. Den beskriver hur Sverige ska bidra till att nå de mål EU satt upp på energi- och klimatområdet. Därför bjöd Energimyndigheten som har ansva­ret för planen, in till ett informationsmöte om planen, då även Sveriges bidrag till total andel förnybar energi 2030 skulle diskuteras.

Läs hela inlägget »

Torv kan användas till mycket. Idag används torven främst till odling, energi och djurhållning men den kan också användas som filter för sanering, som fibrer i textilier och som byggmaterial.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv arbetar intensivt med att påverka och bevaka områden som berör torvbranschen på olika sätt. Det innebär bland annat att vi deltar i olika seminarier. Denna vecka har vi varit med på SvD Energy Summit konferens, Energiföretagens seminarium med fokus på läget i elförsörjningen inför höst och vinter och ett seminarium om IPCC special report Climate and Land arrangerad av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Läs hela inlägget »

Den 30 augusti deltog vi i ett fullsatt remisseminarium om Energiföretagens Färdplan el som arrangerades av Fossilfritt Sverige och Energiföretagen Sverige. 

Läs hela inlägget »

Torvfabrikernas Centralförening, TFC, anordnar sitt årsmöte i Örebro den 18-19 september.

Läs hela inlägget »

Den 30 augusti bjuder Energiföretagen Sverige och Fossilfritt Sverige in till ett remisseminarium i Stockholm för ”Färdplan el – för ett fossilfritt Sverige”.
Syftet är att få med olika perspektiv i det fortsatta arbetet. Seminariet kommer även webbsändas.

Läs hela inlägget »

Pelle Gemmel, professor emeritus i skogsskötsel vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp, har tittat bakåt i historien och mött en av sina företrädare, professor Trozelius. Han var en av författarna till landets första bok om skogsskötsel.

Läs hela inlägget »

IPS Nyhetsbrev

IPS, International Peatland Society, är en organisation av företag och enskilda medlemmar som ägnar sig åt ansvarsfull förvaltning och klok användning av torvmarker och torv.

Läs hela inlägget »
Aktuellt inom torvbranschen, Svensk Torv, TorvForsk

ARKIV 2018


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se