AKTUELLT 2018

Odlingsintresset är på topp i Sverige. Tre av fyra ägnar sig åt att påta i jorden på fritiden.
Trädgårdsysslor kommer på andra plats som fritidsaktivitet utomhus efter promenader. (Fritidsodlingens omfattning i Sverige, Lise-Lotte Björkman SLU Rapport 2012:8). Hushållens inköp av frön, plantor och andra trädgårdsprodukter uppskattas till nästan 13 miljarder kronor.

Läs hela inlägget »

Ny forskning visar att ej efterbehandlade täkter har en betydligt lägre kolackumulering än vad tidigare resultat från opåverkade mossar visar.

Läs hela inlägget »

I höstas presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Drygt 90 författare från 40 länder har bidragit till rapporten.

Läs hela inlägget »

Nytt nummer ute av Tidningen Svensk Torv

Vi behöver ett politiskt råd med experter som utvärderade hur vi tar tillvara de råvaror vi har i Sverige.

Läs hela inlägget »

Peatland Snippets är ett nyhetsbrev som skickas till  IPS medlemmar och andra intressenter. 

Läs hela inlägget »

Unik torvhistoria som bevars av riksarkivet kommer nu att göras mer tillgängligt. Det är ett år sedan denna okända del av Sveriges industrihistoria från AB Svensk Torvförädling flyttades till Landsarkivet i Lund.

Läs hela inlägget »

Synpunkter på Skogsstyrelsens rapport:

Svensk Torv har skrivit ett remissyttrande på Skogssstyrelsens rapport Skogsskötsel med nya möjligheter.

Läs hela inlägget »

Synpunkter på EU-kommissionens rapport:

Svensk Torv har skrivit ett remissyttrande över Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla - en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.

Läs hela inlägget »
Aktuellt inom torvbranschen, Svensk Torv, TorvForsk

ARKIV 2018


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se