AKTUELLT 2018

Almedalen 2018

Branschföreningen Svensk Torv bevakade åtta seminarier och debatter under Almedalsveckan 2018. Det står helt klart att det är viktigt att torvbranschen fortsätter sitt informa­tionsarbete om torvens miljö- och klimatfördelar.

Läs hela inlägget »

Nytt nummer ute av Tidningen Svensk Torv

Den torra och varma sommaren har resulterat i att årets torvskörd både är ovanligt stor och har bra kvalitet samtidigt som efterfrågan på torv ökat markant eftersom det råder brist på halm och foder till djuren.

Läs hela inlägget »

Vi använder oss av hemsida, Facebook, Tidningen Svensk Torv, debattartiklar, personliga möten i form av debatter, seminarier och rundabordssamtal mm.
Hjälp oss att nå fram!

Läs hela inlägget »

En av Sveriges största råvaror är torv från dränerade torvmarker, ändå ökade importen av energitorv från Vitryssland med 34 procent under 2017.

Läs hela inlägget »

Som medlem i Branschföreningen Svensk Torv och/eller Stiftelsen Svensk Torvforskning är du välkommen till höstmötet den 12-13 november i Stockholm.

Läs hela inlägget »

INBJUDAN

Ordföranden i Svensk Torv, Torbjörn Claesson är en av talarna på Svebios Bränslemarknadsdag den 13 september. Han kommer hålla ett föredrag med rubriken  "Hur påverkas torvanvändning och skörd av säsongen 2018?”. En annan av talarna är Håkan Edh från Södra Skogsenergi, medlemsföretag i Svensk Torv, som ska tala om att massaindustrin går för fullt, har vi virkesbrist, får vi lika mycket biprodukter som vanligt?

Läs hela inlägget »

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser för det andra kvartalet 2018. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period.

Läs hela inlägget »

Som branschorganisation följer vi riksdagen och regeringens arbete noga. Här fick vi en annorlunda möjlighet att digitalt gå in i riksdagshuset.

Läs hela inlägget »


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se