NYHETSARKIV

På tisdag den 11 maj anordnar GME, Growing Media Europé, ett digitalt seminarium om EU: s strategi för biologisk mångfald för 2030.

Läs hela inlägget »

Remissvar Skogsutredningen

LRF vill se en skogspolitik som stärker äganderätten, utvecklar bioekonomin och höjer naturvärdena i Sveriges skogar. Därför är LRF skarp i sin kritik till Skogsutredningen att äganderätten än en gång har nedprioriterats. För att nå Sveriges klimatmål måste skogsägarnas drivkrafter premieras.

Läs hela inlägget »

Svebiobloggen

”Dagens Industri 3 maj 2021 tar ställning mot produktionen och användningen av biodrivmedel. Det är ett anmärkningsvärt ställningstagande”, skriver Kjell Andersson i Svebiobloggen.

Läs hela inlägget »

Mikael Karlsson:

I en krönika om bioenergins mångsidighet i Miljö & Utveckling skriver Mikael Karlsson, universitetslektor, Uppsala universitet att:
” Bioenergin behöver även relateras till energisystemen i övrigt. I Sverige ersätter biokraftvärme fossil energi och bioenergi är det enskilt största energislaget. …... Men energisystem behöver lagra energi bättre och fånga in mer kol än vad som frigörs.”

Läs hela inlägget »

Ur tidningen Viola

Vill du stötta att Sverige får bättre klimat och miljö samtidigt som landets livsmedelsförsörjning säkras? Då det bra att du använder torvbaserad jord och odlingssubstrat.

Läs hela inlägget »

pressmeddelande från Svebio

Negativa utsläpp måste ingå i klimatanalysen.
Dagens Nyheter glömmer att redovisa viktiga delar av den totala koldioxidbalansen när man den 15 april tar upp frågan om biogena koldioxidutsläpp i sin granskning av den svenska bioenergianvändningen.

Läs hela inlägget »

Debattartikel i ATL Lantbrukets Affärstidning

Vi är glada att riksdagspolitiker engagerar sig i det svenska, hållbara och viktiga torvbruket. Läs gärna Betty Malmbergs (M) debattartikel i ATL Lantbrukets Affärstidning.

Läs hela inlägget »

Svensk torv medverkar på mässan Nordiska trädgårdar med en digital monter.

Läs hela inlägget »
Aktuellt inom torvbranschen, Svensk Torv, TorvForsk

ARKIV 2018


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se