NYHETSARKIV

Vapo Oy har nyligen sammanställt en redovisning av det hållbara torvbruket i Sverige, Finland och Estland. Jämförelsen visar att det svenska torvbruket gör ett betydande klimatarbete i form av efterbehandlingarna som gör att växgasutsläppen upphör och i stället blir kolsänkor och negativa utsläpp. Dessutom kan råvaran torv tillvaratas för att säkerställa Sveriges livsmedelsförsörjning och skogsplantering.

Läs hela inlägget »

Biobränslekompaniet

Biobränslekompaniet grundades 2012 av Sverker Johansson som har ett helt arbetsliv inom dom gröna näringarna. Företaget arbetar med biobränslen, täckbark och lantbruksströ.

Läs hela inlägget »

Det är otroligt allvarligt att mediernas favoriter WWF och EASAC i praktiken driver en kampanj i bioenergifrågan med syfte att påverka den allmänna opinionen och i slutändan EU:s olika beslutsinstanser att minska användningen av bioenergi i Europa. Det skriver Kjell Andersson i Svebiobloggen och efterlyser att de svenska journalisterna är källkritiska till deras påståenden i stället för att bara citera osanningar.

Läs hela inlägget »

Nu kan du anmäla dig till en grundkurs i EU-kunskap. Utbildningen går igenom hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut idag. Du kommer också lära dig mer om EU:s institutioner och befogenheter, beslutsprocessen, hur lagstiftning tas fram samt EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.

Läs hela inlägget »

Krönika ur tidningen Bioenergi

Ibland kan ett enda ord vara livsviktigt. Ett ord som säger allt. Ett ord som, beroende på om det läggs till eller hur det tolkas kan slå undan benen för en hel bransch. Det finns ett ord som är så betydelsefullt för Branschföreningen Svensk Torv och jag ska avslöja vilket det är. Ordet är ”orörda”.

Läs hela inlägget »

Ur tidningen Viola

 Torvbaserad jord har tillsammans med möjligheten att odla i tunnlar utvecklat bärodlingen.

Läs hela inlägget »

”Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att ingjuta framtidstro i torvnäringen och för att tillförsäkra plantskolor och trädgårdsodlare tillräckligt med högkvalitativt  lokalproducerat odlingssubstrat?”

Läs hela inlägget »

RPP (Responsibly Produced Peat) är ett certifieringssystem för ansvarsfull användning, förvaltning och restaurering av torvmarker i Europa. All torv som skördas i Sverige  blir automatiskt RPP-certifierad eftersom den svenska lagstiftningen uppfyller samma krav som ställs på certifieringen.

Läs hela inlägget »
Aktuellt inom torvbranschen, Svensk Torv, TorvForsk

ARKIV 2018


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se