NYHETSARKIV

IPS ( International Peatland Society) Snippet är ett nyhetsbrev som ges ut till medlemmar och övriga torvintresserade. 

Läs hela inlägget »

Vi är nöjda över att regeringen lyssnat på vårt och LRFs upprop och nu satsar för att underlätta för de gröna näringarna.

Läs hela inlägget »

World Peatlands Day firas den 2 juni varje år och arrangeras av IPS - International Peatlands Society.  

Läs hela inlägget »

Svensk Torvs remissvar

Svensk Torv anser att det vetenskapliga underlaget om återvätningsinsatserna av både skogs- såväl jordbruksmark är för bristfälligt i de slutsatser som utredningen kommer fram till. Ingen jämförelse med andra alternativ till återvätning som finns redovisas i utredningen.

Läs hela inlägget »

Svensk Torvs remissvar

Branschföreningen Svensk Torv anser att den nuvarande lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska fortsätta gälla och att den inte ska ingå i Miljöbalken som föreslås. Det främsta argumenten är att konsekvenserna av denna föreslagna lagändring har inte utretts tillräckligt. Om den tas in i Miljöbalken, som redan nu är omfattande, är risken stor att utsläppshandeln inte synliggörs på samma sätt som nu. Idag, när den är en egen, självständig lag, kan resultaten följas och trender analyseras på ett både tydligt och demokratiskt sätt.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv har svarat på remissen om elcertifikat. Í svaret framhåller Svensk Torv att torv omfattas av elcertifikatssystemet har ett positivt signalvärde som balanserar att det även ingår i utsläppshandeln.

Läs hela inlägget »

Krönika i BIOENERGI nr 2 2020
Sveriges första nationella skogsprogram antogs av riksdagen 2018. Intresset för att få medverka i förarbetet var stort och vi i Branschförening­en Svensk Torv var mycket snabba med att anmäla vårt in­tresse. Tyvärr avslogs vår in­tresseanmälan och vi fick därmed inte möjligheten att vare sig få påverka i utformningen eller bidra med våra expertkun­skaper.

Läs hela inlägget »

I en studie publicerad 2020 visar forskare vid SLU i Uppsala att restaurering genom att skapa en grund sjö av en avslutad torvtäkt har stor potential att minska växthusgasutsläppen från näringsrika torvmarker. Utsläppen från vattenspegeln var låg vid såväl låga och höga vattenförhållanden som vid olika temperaturförhållanden.

Läs hela inlägget »
Aktuellt inom torvbranschen, Svensk Torv, TorvForsk

ARKIV 2018


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se