NYHETSARKIV

Krönika i BIOENERGI nr 5 2020
Torvbranschen liksom vind­kraften och flera andra verksamheter, har stora problem när det gäller tillståndsproces­serna. De är oförutsägbara, långdragna, omfattande och oerhört kostsamma. Dessutom skiljer sig bedömningarna åt be­roende på vilken länsstyrelse som har hand om ansökningen. Även handläggarnas egna åsik­ter avspeglar sig i utgången av en ansökan. Svensk Torv kan via sina medlemsföretag konsta­tera att av tio ansökningar av­slås nio, ansökningstiden är minst fem år, ofta upp till åtta år, och en ansökan kostar i genom­snitt en miljon kronor – som alltså i 90 procent av fallen ham­nar i rakt ned i ”papperskorgen”.

Läs hela inlägget »

Härjeåns Energi

Härjeåns Energi i Sveg har ändrat inriktning på sin verksamhet så pelletsfabriken numera drivs av ånga från det nybyggda, intilliggande kraft­värmeverket. Fortfarande är torven är lika central som tidigare – fast på ett annat sätt.

Läs hela inlägget »

Torv är en inhemsk råvarutillgång som är viktig både för de gröna näringarna och vår energiförsörjning.
Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisa­tion för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering. Föreningen informerar om torv och verkar för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt samt företräder torvbranschen i kontakter med reger­ing, riksdag, olika myndigheter och organisationer.

Läs hela inlägget »

Hur går omställningen mot en fossilfri uppvärmningssektor som på sikt utgör en kolsänka? Den 9 december hålls ett seminarium inom ramen för färdplan för fossilfri uppvärmningssektor .

Läs hela inlägget »

- ett brukssamhälle från förr att förundras över

I ett tidigare väglöst landskap ligger Ryttarens Torvströmuseum. Här fanns handelsbod, bostäder och fabrik intill torvtäkten. Idag är det ett byggnadsminne som tack vare ideella krafter visas för allmänheten som kan åka med tåg ut på mossen och se fa­briken som ser ut som den gjorde för hundra år sedan då torven livnärde en hel bygd.

Läs hela inlägget »

Vägen till en klimatpositiv framtid heter betänkandet från Klimatpolitiska vägvalsutredningen. Det har skickats på remiss och i sitt svar ifrågasätter Svensk Torv, liksom många andra organisationer, det vetenskapliga underlaget om återvätningsinsatserna av både skogs- och jordbruksmark.

Läs hela inlägget »

Det ökade intresset för odling och självhushållning har ökat försäljningen av torvbaserad jord hos Svensk Torvs medlemsföretag.

Coronakrisen skapade mycket oro hos medlemsföretagen, precis som i alla andra branscher i Sverige. Den svåraste utmaningen visade sig vara att säkerställa att den rutine­rade säsongspersonalen från Rumänien och Polen kunde komma till Sverige till skördesäsongen. Men det problemet övervann de flesta företagen med god planering och genom att Svensk Torv tillsammans med LRF uppvaktade reger­ingen så att odlingssektorn kunde fågöra undantag från inreserestriktionerna för säsongspersonal.

Läs hela inlägget »

På grund av den alltmer allvarliga coronasituationen är föreningens höstmöte nu ombokat och genomförs digitalt. Av omtanke om de anmälda deltagarna till det planerade höstmötet i Värnamo tar vi det säkra före det osäkra och alla är välkomna att delta digitalt.

Läs hela inlägget »
Aktuellt inom torvbranschen, Svensk Torv, TorvForsk

ARKIV 2018


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se