DOKUMENT

Här hittar du nedladdningsbara dokument så som remisser, informationsmaterial och statistik.

Dokument om torv


Folder

Lagom till Almedalsveckan 2017 blev en ny folder klar. Den informerar om Branschföreningen Svensk Torv och torvens olika användningsområden samt visar efterbehandlade torvtäkter. 

Ladda ner Svensk Torvs informationsfolder >>

Det går också bra att beställa tryckta exemplar genom att mejla till info@svensktorv.se

 


Neovas broschyr om klimatsmart torv 

För att sprida kunskapen om torv från dikad torvmark, och det klimatpositiva i att använda torven från dikad torvmark, har Neova tagit fram broschyren "Klimatsmart torv". Broschyren bygger på de senaste forskningsresultaten som pekar på att torv från dikade torvmarker bör skördas. 

Ladda ner broschyren Klimatsmart torv på svenska >>
Ladda ner broschyren Klimatsmart torv på engelska >>

 


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se