DOKUMENT

Här hittar du nedladdningsbara dokument så som remisser, informationsmaterial och statistik.

Dokument om torv

Efterbehandling av torvtäkter
- gynnar klimatet och den biologiska mångfalden
och skapar nya viltvatten i våra landskap 


Det krävs alltid efterbehandling på avslutade torvtäkter i Sverige. Det ser vi inom torvbruket som positivt, det gynnar både markägarnas fastigheter och miljön och skapar stora möjligheter för en rik flora och fauna i landskapen.

Ladda ner ett särtryck från Tidningen Svensk Torv nr 3 2019 som beskriver efterbehandling av torvtäkter (pdf) >>

Så skördas torv
- för odling, energi, djurhållning och mycket 


Torv kan användas till mycket. Idag används torven främst till odling, energi och djurhållning men den kan också användas som filter för sanering, som fibrer i textilier och som byggmaterial.
Torven skördas på olika sätt beroende på mossen den skördas från och vad den ska användas till. Här får du veta lite mer om de olika produktionsmetoderna för torv; fräs- och harvtorv, blocktorv, grävtorv samt stycketorv.

Ladda ner ett särtryck från Tidningen Svensk Torv nr 2 2019 som beskriver de olika metoderna för torvskörd (pdf) >>

Frågor och svar om torv och odling
Vår bransch förser förväntansfulla fritidsodlare med jordsäckar genom många kanaler; trädgårdshandeln, bygghandeln och dagligvaruhandeln. Men med ett stort odlingsintresse kommer även ett stort miljöengagemang.

På sociala media, chatforum och i trädgårdstidningar förekommer det ibland farhågor om jorden som säljs på säck, om torvens ursprung och påverkan. Vi har samlat ihop några av dessa farhågor och ger här svar.

Ladda ner bladet med frågor och svar (pdf) >>

Ryttarens Torvströfabrik
Ryttarens Torvströfabrik är en väl sammanhållen verksamhetsmiljö med ursprung från tidigt 1900-tal med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder med ekonomibyggnader, sågverk, torvmossar och en smalspårig torvbana med lok och vagnar.

Föreningen Ryttarens Torvströfabrik bildades våren 1999.

Ladda ner foldern om Ryttarens Torvströfabrik >>

Här kan du läsa mer om föreninge >>

TFC 100 år
Torvströfabrikernas Centralförening, TFC, firade hundra år hösten 2016. I samband med detta tog de fram en jubileumsskrift där de samlade föreningens historia och presenterade de företag som idag ingår i föreningen i en jubileumsbok.

Föreningens medlemmars gemensamma intresse ligger i att utveckla och förädla råvaran torv samt att genom resor och studier utveckla oss själva och skapa en kunskapsbank för att kunna informera andra om torvprodukter. 

Ladda ner TFCs jubileumskrift (pdf) >>


Folder

Lagom till Almedalsveckan 2017 blev en ny folder klar. Den informerar om Branschföreningen Svensk Torv och torvens olika användningsområden samt visar efterbehandlade torvtäkter. 

Ladda ner Svensk Torvs informationsfolder >>

Det går också bra att beställa tryckta exemplar genom att mejla till info@svensktorv.se

 


Neovas broschyr om klimatsmart torv 

För att sprida kunskapen om torv från dikad torvmark, och det klimatpositiva i att använda torven från dikad torvmark, har Neova tagit fram broschyren "Klimatsmart torv". Broschyren bygger på de senaste forskningsresultaten som pekar på att torv från dikade torvmarker bör skördas. 

Ladda ner broschyren Klimatsmart torv på svenska >>
Ladda ner broschyren Klimatsmart torv på engelska >>

 


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se