DOKUMENT

Här hittar du nedladdningsbara dokument så som remisser, informationsmaterial och statistik.

Dokument om torv

Frågor och svar om torv och odling
Vår bransch förser förväntansfulla fritidsodlare med jordsäckar genom många kanaler; trädgårdshandeln, bygghandeln och dagligvaruhandeln. Men med ett stort odlingsintresse kommer även ett stort miljöengagemang.

På sociala media, chatforum och i trädgårdstidningar förekommer det ibland farhågor om jorden som säljs på säck, om torvens ursprung och påverkan. Vi har samlat ihop några av dessa farhågor och ger här svar.

Ladda ner bladet med frågor och svar (pdf) >>

TFC 100 år
Torvströfabrikernas Centralförening, TFC, firade hundra år hösten 2016. I samband med detta tog de fram en jubileumsskrift där de samlade föreningens historia och presenterade de företag som idag ingår i föreningen i en jubileumsbok.

Föreningens medlemmars gemensamma intresse ligger i att utveckla och förädla råvaran torv samt att genom resor och studier utveckla oss själva och skapa en kunskapsbank för att kunna informera andra om torvprodukter. 

Ladda ner TFCs jubileumskrift (pdf) >>


Folder

Lagom till Almedalsveckan 2017 blev en ny folder klar. Den informerar om Branschföreningen Svensk Torv och torvens olika användningsområden samt visar efterbehandlade torvtäkter. 

Ladda ner Svensk Torvs informationsfolder >>

Det går också bra att beställa tryckta exemplar genom att mejla till info@svensktorv.se

 


Neovas broschyr om klimatsmart torv 

För att sprida kunskapen om torv från dikad torvmark, och det klimatpositiva i att använda torven från dikad torvmark, har Neova tagit fram broschyren "Klimatsmart torv". Broschyren bygger på de senaste forskningsresultaten som pekar på att torv från dikade torvmarker bör skördas. 

Ladda ner broschyren Klimatsmart torv på svenska >>
Ladda ner broschyren Klimatsmart torv på engelska >>

 


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se