LÄNKAR

Här hittar du länkar till andra sidor som handlar om- eller på ett eller annat sätt har att göra med torv.

Länkar till sidor om torv


​Klimatförhandlingar:
Det kan vara svårt att hänga med i den internationella klimatpolitiken och förstå vad som innebär med begreppet COP och vad Parisavtalet innebär. Den som vill sätta sig in i klimatfrågan och vad som sker i EU och i världen kan gå in på den gröna och liberala tankesmedjan Fores hemsida och blogg på 
www.klimatforhandling.se 

Se även:
Förklaringar till Kyotoprotokollet och Parisavtalet >>
Varför klimatförhandlingarna kallas COP >>
Vem är vem i klimatförhandlingarna >>
Fores blogg med det senaste om internationell klimatpolitik >>

Torvlänkar: 
Markinfo / om svensk torvmark (kartor) >>
SGU om torv och torvmarker >>
Statistiska Centralbyrån (SCB) / om svensk torv
TorvForsk >>
14th International Peat Congress – Stockholm 2012 >>
Klimatsmart Torv >>​

Övriga länkar:
Fjärrvärmeföreningen
Finska Bionergiföreningen
Jordbruksverket
Norska Bioenergiföreningen
Naturvårdsverket
Skogforsk
Statens Energimyndighet
Svenska Bioenergiföreningen
Svenska Trädbränsleföreningen
Sveriges lantbruksuniversitet/Energiforskning
Tillväxtverket

Forskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Läs mer >>

Branschföreningen Svensk Torv är en bransch-organisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.
Läs mer >>


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se