Branschföreningen Svensk Torv och Stiftelsen Svensk Torvforskning

Torvanvändning

Det finns många andra användningsområden för torv än strötorv, jordförbättring och energi.​

Några exempel:

  • Torv som sanerings- eller filtermaterial. Torv kan med sin goda jonbytesförmåga användas som sanerings- och/eller filtermaterial vid utsläpp av kväve och förorenande ämnen.​
  • Torv som fibermaterial. Torv kan användas som fibrer i textilier.
  • Torv som biostimulator. Torv används t.ex. för att stimulera smågrisars magar och som naturläkemedel.
  • Torv som byggnadsmaterial. Torv används som isoleringsmaterial vid ekologiskt byggande samt som ljudabsorbenter.

TORVANVÄNDNING
Det finns många andra användningsområden för torv än strötorv, jordförbättring och energi. Läs mer

PRODUKTIONSTEKNIK
Skörden av torv sker under 3-4 intensiva försommar- och sommarmånader medan den huvudsakliga förbrukningen av torven sker under vintermånaderna. Läs mer

MILJÖKONSEKVENSER
Här hittar du de vanligaste frågorna med kommentarer om torvbrukets inverkan på naturmiljön. Läs mer

EFTERBEHANDLING
Energitorvproduktion i Sverige har nu pågått så länge att det blivit allt mer aktuellt att ytor skall avslutas och efterbehandlas. Läs mer

LÄNKAR
Här hittar du länkar till andra sidor som handlar om- eller på ett eller annat sätt har göra med torv. Läs mer


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se