KONTAKT

Ingrid Kyllerstedt
Politik och kommunikation
Direktnummer: 070-293 95 34
ingrid.kyllerstedt@svensktorv.se

Pia Holmberg
Styrelseordförande
Hasselfors Garden 
Telefon: 019 - 761 42 33
pia.holmberg@hasselforsgarden.se

Postadress

Branschföreningen Svensk Torv 
Stiftelsen Svensk Torvforskning

c/o Hasselfors Garden
Box 1813
701 18 Örebro

Fakturaadresser

Branschföreningen Svensk Torv:
inbox.lev.980606@arkivplats.se 
 
Stiftelsen Svensk Torvforskning: 
inbox.lev.980555@arkivplats.se  

Kontakta oss via e-post


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Hasselfors Garden •  Box 1813 • 701 18 Örebro • info@svensktorv.se