Om Branschföreningen Svensk Torv

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk). 

Syftet är att informera om torv och verka för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt samt företräda torvbranschen i kontakter med regering och riksdag och olika myndigheter och organisationer. Kontakterna gäller frågor som lagstiftning, skatter och avgifter, olika EU-direktiv m.m. med koppling till torv. Svensk Torv bedriver också ett aktivt internationellt samarbete inom EU
och International Peat Society, IPS.

En annan av Svensk Torvs uppgifter är att sammanställa uppgifter rörande produktion av torv. 
Sveriges yta består till en fjärdedel av torv och rätt förvaltad kan denna inhemska råvara bli en ännu större tillgång. Torv skapar också sysselsättning bland annat i glesbygdskommuner och ger inkomster till både jordbrukare och entreprenörer.

Svensk Torv har funnits sedan 1999 och har kontor vid Globen på Arenavägen 33 i Johanneshov, i samma lokaler som Neova. 

Vi företräder torvbranschen
Svensk Torv som har sitt kontor centralt i Stockholm har som sin främsta uppgift att företräda torvbranschen i kontakter med regering och riksdag och olika myndigheter och organisationer. Kontakterna gäller frågor som lagstiftning, skatter och avgifter, olika EU-direktiv m.m. med koppling till torv. I arbetet ingår också att skriva remissyttranden och hålla kontakter med olika forskare. Svensk Torv var också representerad i regeringens Torvutredning under ledning av f.d. miljöministern Olof Johansson. En annan av Svensk Torvs uppgifter är att sammanställa uppgifter rörande produktion av torv. Uppgifter som redovisas till de egna medlemmarna samt till statliga myndigheter etc.

Vi besvarar frågor
I arbetet ingår självfallet också att besvara frågor till allmänheten. Ett viktigt instrument att hålla kontakter med allmänheten är föreningens hemsida som innehåller information om torv till allmänheten och andra intresserade av torv.

Vi informerar om torv och dess roll i ett hållbart energisystem
Informationskampanjen Svensk Torv har nu drivits sedan 1999. Kampanjen har som syfte att informera om torv och den roll torv fyller i ett hållbart energisystem. Avsikten är att torv skall behandlas på samma sätt som trädbränslen vad gäller skatter och avgifter. Kampanjen bedrivs av energitorvproducenterna i STPF tillsammans med drygt 20 användare av torv i kraftvärmeverk och värmeverk. Inom ramen för kampanjen ges nyhetsbrevet Förnybart ut och skickas till ett stort antal beslutsfattare i landet. STPF har också utarbetat Hjortronboken – en liten bok som redovisar torvbranschens syn på ekologiskt uthållig torvanvändning. Boken finns översatt till engelska.

Vi bedriver internationellt samarbete
Svensk Torv bedriver också ett aktivt internationellt samarbete i International Peat Society IPS. En särskild DVD som behandlar klok användning av torv har utarbetats av IPS och finns på svenska att beställa från STPF. Dessutom har vi kontakter i Bryssel genom European Peat And Growing Media Association där föreningens VD medverkar i styrgruppen.

TorvForsk
Forskning inom torvområdet initieras av systerorganisationen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Till sidan om Torv Forsk

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.
Läs mer >>

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.
Läs mer >>

Ladda ner klimatrapporten: Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar. Ladda ner pdf >>

På vår Facebooksida hittar du aktuell information om angelägna frågor kring torv. Följ oss på FB


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se