Styrelsen

Ledamöter i Branschföreningen Svensk Torv och Stiftelsen Svensk Torvforskning - TorvForsk valda på 2019 års stämma.

Ordinarie ledamöter
Ordförande Jan Burvall, Skellefteå Kraft

VD
Sylvia Jonsson, Kommunbränsle i Ådalen

Ordinarie Ledamöter
David Halvarsson, Härjeåns Energi​
Eric Hjalmarson, Mullmäster
Fredrik Räms, Hasselfors Garden
Göran Panth, Sandviken Energi 
Jeanette Tretten, Econova
Jonas Vestun, Jämtkraft
Mikael Norberg, E.ON
Peter Persson, Neova
Rita Larsson, Neova
 
Suppleanter
Axel Nobel, Rölunda Produkter
Robert Wedmo, Mark- och miljörådgivning Sverige 
Sabine Jordan, SLU

Adjungerade
Lars Lundin, SLU
Pia Holmberg, Hasselfors Garden

Sekreterare i styrelsen
Ingrid Kyllerstedt

Valberedning
Mattias Andersson, BMR Produkter
Sofia Ekmark, Hasselfors Garden


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se