Styrelsen

Ledamöter i Branschföreningen Svensk Torv och Stiftelsen Svensk Torvforskning - TorvForsk valda på 2020 års stämma.

Ordinarie ledamöter
Ordförande Pia Holmberg, Hasselfors Garden

Ordinarie Ledamöter Svensk Torv
Jan Burvall, Skellefteå Kraft
Rita Larsson, Neova
Jeanette Tretten, Econova
Peter Persson, Neova
Jonas Vestum, Jämtkraft
Fredrik Rähms, Hasselfors Garden
David Halvarsson, Härjeåns Energi​
Eric Hjalmarson, Mullmäster och ScanPeat
Mikael Norberg, E.ON

Suppleanter Svensk Torv
Robert Wedmo, Mark- och miljörådgivning Sverige 
Sabine Jordan, SLU
Axel Nobel, Rölunda Produkter

Ordinarie Ledamöter TorvForsk
Jan Burvall, Skellefteå Kraft
Rita Larsson, Neova
Jeanette Tretten, Econova
David Halvarsson, Härjeåns Energi
Mikael Norberg, Eon
Eric Hjalmarsson, Mullmäster och ScanPeat


Suppleanter TorvForsk
Robert Wedmo, Mark och Miljörådgivning
Sabine Jordan, SLU
Axel Nobel, Rölunda
Fredrik Räms, Hasselfors Garden
Jonas Vestum, Jämtkraft
Peter Persson, Neova

Valberedning
Mattias Andersson, BMR Produkter
Sofia Ekmark, Hasselfors Garden
Leif Olsson, Neova

Vill du kontakta någon i styrelsen, skicka ett mejl till info@svensktorv.se eller sök kontaktuppgifterna till respektive företag som har en styrelseplats under fliken Medlemmar på hemsidan.
 


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se