Styrelsen

Ledamöter i Branschföreningen Svensk Torv och Stiftelsen Svensk Torvforskning - TorvForsk valda på 2019 års stämma.

Ordinarie ledamöter
Ordförande
Torbjörn Claesson
Vice ordförande Jan Burvall, Skellefteå Kraft

Göran Panth, Sandviken Energi 
Eric Hjalmarson, Mullmäster
Mikael Norberg, E.ON
Sylvia Jonsson, Kommunbränsle i Ådalen
David Halvarsson, Härjeåns Energi​
Rita Larsson, Neova
Jeanette Tretten, Econova
Peter Persson, Neova
Fredrik Räms, Hasselfors Garden
Jonas Vestun, Jämtkraft
 
Suppleanter
Fredrik Borg Dunge, Neova
Axel Nobel, Rölunda Produkter
Sabine Jordan, SLU
Robert Wedmo, Mark- och miljörådgivning Sverige 

Adjungerade
Lars Lundin, SLU

Sekreterare i styrelsen
Ingrid Kyllerstedt


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se