TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. 
TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Nytt nummer ute av Tidningen Svensk Torv

Nu när året närmar sig sitt slut kan det vara bra att summera årets händelser. En av de viktigaste var att vi den 19 april fick chansen att komma till näringsutskottets möte för att berätta om vår verksamhet och vår syn på torvbruk idag och i framtiden.

Läs hela inlägget »

Som vårens flyttfåglar kom de, torvens vagabonder - luffarna. De var ett färgstarkt och välkommet inslag i torvskördearbetet på landets alla torvmossar fram till 1960-talet.

Läs hela inlägget »

Ur tidningen ENERGI nr 7-2018

Bränslesituationen i vinter riskerar att bli lika besvärlig som den gångna vintern, kanske till och med värre. En av orsakerna är att Storbritannien inte kommer att exportera lika mycket RT-flis. Nya kvaliteter och leverantörer måste till för energibolagen inte ska stå utan bränslen. Kan torv vara en del av lösningen?

Läs hela inlägget »

​Svensk Torv finns med i tidningen Viola, som är trädgårdsnäringens ledande branschtidning. På en egen sida i tidningen bevakar branschföreningen torvens betydelse inom odlingssektorn. 

Läs hela inlägget »

Läs och lyssna på berättelsen om Anders Andersson som stred om rätten att skörda torv ur en mosse i nästan 30 år. Den bittra striden mot grannen berodde på att reglerna kring arrende ändrats.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.
Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se