TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. 
TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

En artikel ur Tidningen ENERGI Nr 7 2018
Bränslesituationen i vinter riskerar att bli lika besvärlig som den gångna vintern, kanske till och med värre. En av orsakerna är att Storbritannien inte kommer att exportera lika mycket RT-flis. Nya kvaliteter och leverantörer måste till för energibolagen inte ska stå utan bränslen. Kan torv vara en del av lösningen?

Läs hela inlägget »

Torstamåla torvmuseum är idag den enda gamla torvströfabriken med hela den maskinella, ännu fungerande, utrustningen bevarad. Järnvägsrälsen finns också kvar på mossen. Fabriken visar hela processen från torvtäkt till färdigpressad torvströbal, klar för leverans till kund.

Läs hela inlägget »

I år ska torvmarker fastighetsbeskattas för första gången. Skatteverket har utformat en specialinformation  med både räkneexempel och kontaktuppgifter till berörda av denna skatt, handläggare som kan ta emot samtal från torvtäktsägare och andra som berörs av denna skatt.

Läs hela inlägget »

Krönika i tidningen BIOENERGI nr 5 2018 
Jag vet inte hur många av er som minns Robert Gustafssons gestaltning av Chips Kiesbye. Mannen som vill förhindra byggandet av Ölandsbron och stoppa omoralen i musiken.

Läs hela inlägget »

Efter sommarens torka har torven varit en räddning för många inom både energi, odling och djurhållning. Det är hög tid att inse att torven kan vara en avgörande inhemsk råvara med unika egenskaper i klimat och säkerhetssammanhang.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.
Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se