TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. 
TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Välkommen till vår specialutgåva av Branschföreningen Svensk Torvs tidning. Vi gör den 
för att samla fakta om Sveriges hållbara torvbruk, som är unikt jämfört med andra länder i Europa.

Läs hela inlägget »

IPS ( International Peatland Society) Snippet är ett nyhetsbrev som ges ut till medlemmar och övriga torvintresserade. 

Läs hela inlägget »

Vi är nöjda över att regeringen lyssnat på vårt och LRFs upprop och nu satsar för att underlätta för de gröna näringarna.

Läs hela inlägget »

World Peatlands Day firas den 2 juni varje år och arrangeras av IPS - International Peatlands Society.  

Läs hela inlägget »

Svensk Torvs remissvar

Svensk Torv anser att det vetenskapliga underlaget om återvätningsinsatserna av både skogs- såväl jordbruksmark är för bristfälligt i de slutsatser som utredningen kommer fram till. Ingen jämförelse med andra alternativ till återvätning som finns redovisas i utredningen.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.
Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se