TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse som bildades 1983 av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Den torra och varma sommaren har resulterat i att årets torvskörd både är ovanligt stor och har bra kvalitet samtidigt som efterfrågan på torv ökat markant eftersom det råder brist på halm och foder till djuren.

Läs hela inlägget »

Vi använder oss av hemsida, Facebook, Tidningen Svensk Torv, debattartiklar, personliga möten i form av debatter, seminarier och rundabordssamtal mm.
Hjälp oss att nå fram!

Läs hela inlägget »

En av Sveriges största råvaror är torv från dränerade torvmarker, ändå ökade importen av energitorv från Vitryssland med 34 procent under 2017.

Läs hela inlägget »

Som medlem i Branschföreningen Svensk Torv och/eller Stiftelsen Svensk Torvforskning är du välkommen till höstmötet den 12-13 november i Stockholm.

Läs hela inlägget »

INBJUDAN

Ordföranden i Svensk Torv, Torbjörn Claesson är en av talarna på Svebios Bränslemarknadsdag den 13 september. Han kommer hålla ett föredrag med rubriken  "Hur påverkas torvanvändning och skörd av säsongen 2018?”. En annan av talarna är Håkan Edh från Södra Skogsenergi, medlemsföretag i Svensk Torv, som ska tala om att massaindustrin går för fullt, har vi virkesbrist, får vi lika mycket biprodukter som vanligt?

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.
Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se