TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. 
TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

För nionde året i rad genomförs konferensen Framtidens Fjärrvärme i Stockholm den 12–13 mars 2019.

Läs hela inlägget »

Alla medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv och forskningsstiftelsen TorvForsk hälsas välkomna till årsmötet som anordnas den 6-7 mars i Jönköping.

Läs hela inlägget »

Krönika i tidningen BIOENERGI nr 6 2018 
Neova och Branschföreningen Svensk Torv är båda medlemmar i EPE och organisationen är ett av våra främsta organ för att representera energitorvbranschen på EU-nivå. Målet är att vi ska åstadkomma en ansvarsfull användning av torv som en inhemsk och lokal energikälla inom EU. För detta krävs kunskap om vad fjärr- och kraftvärme är och hur torv används tillsammans med trädbränslen.

Läs hela inlägget »

Artikel ur Enköpings-Posten

Bristen på foder verkar inte vara lika allvarlig som man befarade i höstas. Bristen på halm har däremot gett ett uppsving för försäljningen av torv.

Läs hela inlägget »

För Svensk Torvs medlemmar som är producenter av odlingssubstrat till växter, ser EU:s nya gödselmedelsförordning ut att vara till mer skada än nytta. Det såg ett tag ut som hela det nya lagförslaget skulle haverera men vid trialogen mellan EU:s tre styrande organ, Kommissionen, Rådet och Parlamentet, den 20 november enades man om några av knäckfrågorna för mineralgödselmedel och förslaget kommer att baxas vidare. Det var framförallt frågan om gränsvärden för kadmium som var den stora stötestenen.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.
Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se