TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse som bildades 1983 av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Produktionen av energitorv 2017 var den lägsta sedan 1998 och under de senaste tre åren har produktionen av energitorv varit väsentligt under medelvärdet för den senaste tioårsperioden. Det visar den statistik från 2017, som SGU sedan 1980 sammanställer över produktionen av energitorv.

Läs hela inlägget »

Torkan har resulterat i brist på bland annat halm, detta har i sin tur medfört en rekordstor efterfrågan på torv inom djurhållningen. 

Läs hela inlägget »

Finaste växttorven uppskattas av holländarna

Ljus och fin är den, torven som skördas av Hörle Torv AB.
- Ja, den består mest av sphagnum, säger Leif Good, platschef på Hörle Torv.
Efter över hundra års torvskörd på marken har det småländska företaget sedan 2008 en ägare från Nederländerna dit 90 procent av växttorven exporteras.

Läs hela inlägget »

Energimyndigheten har publicerat Energiläget 2018 – en översikt. Publikationen ger på några få sidor en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv är en branschorganisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.
Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se