TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. 
TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Landsbygdsminister* Sven- Erik Bucht  har svarat på fem angelägna frågor om torv via sin statssekreterare Elisabeth Backteman.

Läs hela inlägget »

Dagens åtgärder är långt ifrån inte tillräckliga för att klara klimatmålen. Energimyndighetens Sandra Lindström förklarar det viktigaste i den nya rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv har länge framfört sina tankar kring åtgärdspaket för dränerad torvmark. Det är glädjande och bra att IPCC, i sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning, nu bekräftar att det är en del av lösningen.

Läs hela inlägget »

Vapo är ett av Europas största företag för professionell odling och den största torvaktören i Europa.

Läs hela inlägget »

Anpassad miljöprövning för en grön omställning

På uppdrag av Miljö- och energidepartementet har en utredare sett över hur miljöprövningssystemet kan ändras för att främja investeringar som bidrar till en grön omställning samt hur miljöprövningsprocessen i övrigt kan bli mer effektiv. Utredningen lämnar ett antal förslag i syfte att göra miljöprövningsprocessen mer ändamålsenlig.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.
Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se