TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. 
TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Debattartikel i ATL Lantbrukets Affärstidning

Vi är glada att riksdagspolitiker engagerar sig i det svenska, hållbara och viktiga torvbruket. Läs gärna Betty Malmbergs (M) debattartikel i ATL Lantbrukets Affärstidning.

Läs hela inlägget »

Svensk torv medverkar på mässan Nordiska trädgårdar med en digital monter.

Läs hela inlägget »

Forskare från bland annat USA, Storbritannien och Tyskland vill lyfta hela den biologiska mångfalden i jorden – som är avgörande för jordens alla ekosystemtjänster. Svensk Torvs medlemsföretag är experter på jordar och genom att använda strötorv till djuren bildas en naturlig gödsel som ger jorden extra mikroorganismer.

Läs hela inlägget »

Det behövs ett nytt synsätt för biologisk mångfald, menar LRF Skogsägarna i en artikel i Land Lantbruk. Detta är något som Branschföreningen Svensk Torv instämmer i.

Läs hela inlägget »

Ny forskningsrapport visar

I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av det hållbara skogsbruket. Men den har också betydelse för det hållbara torvbruket.

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.
Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
c/o Hasselfors Garden •  Box 1813 • 701 18 Örebro • info@svensktorv.se