TorvForsks mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater av betydelse för användning och bevarande av torvmarker. 
TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen.

NYHETER

Torvbrukets historia

AB Svensk Torvförädling var ett statligt bolag som bil­dades i samband med andra världskrigets utbrott för att säkra bränsleförsörjningen. Sedan 2018 ansvarar Riks­arkivet i Lund för arkivet från AB Svensk Torvförädlings verksamhet från 1939 till 1986 och i denna artikel berät­tar vi om en del av vad Svensk Torvförädling sysslade med, nämligen kolning av torv som ett energialternativ.

Läs hela inlägget »

GME uppmärksammar

År 2021 har av FN utsetts till det internationella året för frukt och grönsaker, i syfte att bland annat öka medvetenheten om de närings- och hälsomässiga fördelarna med konsumtion av dessa.

Läs hela inlägget »

Growing Media Europe (GME) samlar tillverkarna av odlingssubstrat i Europa och arbetar aktivt med att påverka beslutfattare i Bryssel om betydelsen av bra odlingssubstrat för produktion av säkra och hälsosamma livsmedel samt gröna miljöer för välbefinnande.
Svensk Torv är medlemmar och be­vakar och rapporterar svensk politik, lagstiftning och handel till GME. 

Läs hela inlägget »

2020 har varit ett minst sagt annorlunda år. Pandemin har satt ännu mer fokus på hur viktigt det är att den svenska torven får en rättvis bedömning och lyfts som den inhemska råvarutillgång den är, både för de gröna näringarna och vår energiförsörjning

Läs hela inlägget »

2021 måste en ny nationalkommitté bildas.  Vill du stödja IPS och vara del i nätverket med experter på torv och torvmarker? Det går att vara personlig medlem eller företagsmedlem.  

Läs hela inlägget »

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.
Läs mer >>

Kontakta oss


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se