Pågende projekt

Här kan du läsa om pågående projekt, klicka på respektive rubrik för att få mer information.
​​
Miljömässigt torvbruk – en landskapsekonmisk konsekvensanalys
Johnny de Jong och Henrik von Stedingk, Centrum för biologisk mångfald

Substrathandbok för hobby, odling och design 
Beatrix Alsanius, Område hortikultur, SLU

Global Strategy for Responsible Peatland Management
Gemensamt projekt med IPS för att finna en form av certifiering för en hållbar användning av torvmarker. 

Jämförande studie av klöv, juverhälsa och hygien i en mjölkbesättning under en stallsäsong när torv ersätter befintligt strö
Ola Schultzberg

Morgondagens askstatistik – behov och möjligheter
Susanna Toller Ecoloop/KTH

Klarläggande av variabelinnehåll, ämneskoncentrationer, flöden och provtagningsintensitet för optimalt kontrollprogram vid täkt – ”Torvvatten fas II”
Lars Lundin, Stefan Lövgren SLU 

Restoration of terminated peat cutting areas by rewetting
Lars Lundin, SLU

Förvaltning av torvtäckt skogsmark med avseende på klimat och biodiversitet
Centrum för biologisk mångfald, Ecoloop

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

Läs mer om IPS >>

TORVSTIPENDIUM

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning.

Med vårt stipendium vill vi främja forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker. 

Läs mer om Torvstipendiet >>

Branschföreningen Svensk Torv är en bransch-organisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se