PROJEKT STIFTELSEN SVENSK TORVFORSKNING

Jämförande studie av klöv, juverhälsa och hygien i en mjölkbesättning under en stallsäsong när torv ersätter befintligt strö

Ola Schultzberg

Torv i tillräcklig mängd har visat sig ha en gynnsam upptorkande effekt på klövar och ben som gynnar kon. Torvens ph kan likaledes ha en gynnsam hämning av bakteries förmåga att växa till. Det är redan känt att torv som strö minskar hasskador och sår till skillnad mot andra strömedel (Karin Andersson, examensarbete nr: 250 SLU).

Utifrån dessa fakta och tidigare erfarenheter från besättningar som använder torv motiverar detta en studie som utvärderar klövhälsan när man byter till torv.

Djurhållare behöver dessutom veta hur mkt strö som krävs för att undvika skador och klövstörningar. 


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se