PROJEKT STIFTELSEN SVENSK TORVFORSKNING

Morgondagens askstatistik - behov och möjligheter

Susanna Toller Ecoloop/KTH

Stora mängder aska produceras årligen inom energibranschen. För att kunna skapa effektiva, ekonomiska och miljösäkra system för att hantera askan behövs bättre kunskap om vilka mängder det rör sig om. I detta projekt utvecklas en metodik för att ta fram sådan askstatistik på årsbasis. Två olika metoder testas och jämförs, dels inventering där askproducenter tillfrågas och dels sammanställning utifrån befintliga underlag eftersom mycket data redan finns insamlad. I projektet ingår också att specificera vilken information som behövs och att ge förslag på hur behovet ska kunna tillgodoses i framtiden.
​​


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se