PROJEKT STIFTELSEN SVENSK TORVFORSKNING

Substrathandbok för hobby, odling och design

Beatrix Alsanius, Område hortikultur, SLU

Bokens syfte är att ge en faktasammanställning rörande grundkomponenter och tillsatser till odlingssubstrat för hortikulturella ändamål. Speciellt fokus på torv och torvbaserade produkter. Bokens målgrupp är odlare (både yrkes- och fritidsodlare), rådgivare, industrier kring substratframställning m.fl. 


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning
 c/o Neova • Arenavägen 33 • 121 77 Johanneshov • info@svensktorv.se