Torvstipendium

TorvForsk stöder forskning och utveckling med koppling till torv, torvmarker och torvanvändning. TorvForsk är också den svenska kommittén inom International Peat Society (IPS). IPS är en världsomspännande länk mellan människor med intresse för torv och våtmarksfrågor. 

Sverige har historiskt sett varit en ledande nation när det gäller torvforskning. TorvForsk vill därför belöna insatser som främjar forskning, kunskapsutbyte och kommunikation av vetenskaplig, teknisk, social samt samhällelig karraktär inom området torv- och torvmarker. Stipendium kan sökas fšr mindre projektstudier eller till resor. Vi ser gärna att det projekt som du söker för befrämjar internationellt samarbete. Projekten får gärna vara tvärvetenskapliga.

Maxbelopp
Max 20 000 kr kan sökas per person. Vi delar ut max tre stipendier per år. Beslut om vem som ska tilldelas stipendium fattas av Programkommittén i TorvForsk. 

Ansökan
Vi behandlar ansökningar kontinuerligt.
Ansökan görs på speciell blankett. Ladda ned blanketten här >> 
Minst 1 referensperson (handledare eller liknande) bör anges. Kostnadskalkyl ska bifogas.

Ansökan sänds till:
TorvForsk
c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov
eller via mail till info@svensktorv.se

Rapport 
En förutsättning för att du ska tilldelas stipendium är att du sammanställer en rapport eller en reserapport för publikation på TorvForsks hemsida. 

Utbetalning
Utbetalning sker mot kostnadsredovisning.

TorvForsk är den svenska nationalkommittén av International Peatsociety.

Läs mer om IPS >>

Branschföreningen Svensk Torv är en bransch-organisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.


Branschföreningen Svensk Torv · Stiftelsen Svensk Torvforskning